Seminarium dla lubuskich rolników

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze wraz z Departamentem Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi w dniu 11 grudnia 2019 roku  zorganizowało seminarium dla lubuskich rolników pn. „Potęga […]

Misja do Francji za nami

W dniach 02 – 06 grudnia 2019 roku Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zorganizowało misję gospodarczą do Francji. W wyjeździe wzięli udział Lubuscy przedsiębiorcy wraz z delegacją samorządową […]

Trwa misja gospodarcza do Francji

Lubuscy przedsiębiorcy wraz z delegacją samorządową uczestniczyli w międzynarodowych targach Food Ingredients Europe w Paryżu, które są wiodącą na świecie platformą składników żywności i napojów. Odbywająca się co dwa lata […]

Delegacja z lubuskiego z wizytą w Troyes

Podczas misji gospodarczej do Francji lubuscy przedsiębiorcy wraz z delegacją samorządową odwiedzili miejscowość Troyes, która od 2010 roku jest miastem partnerskim Zielnej Góry. Grupa złożyła wizytę w Konsulacie, gdzie została […]

Lubuscy Przedsiębiorcy na misji gospodarczej we Francji

W pierwszym dniu misji gospodarczej uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z Panem Kajetanem Rościszewskim  – Konsultantem  Biura Rynków Europejskich PAIH. Przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu przedstawił uczestnikom funkcjonowanie Agencji […]

Polski Jarmark Świąteczny w Poczdamie

W dniach 29 listopada – 1 grudnia 2019 roku Dom Historii Brandenburgii i Prus (HBPG) zorganizował w Poczdamie Polski Jarmark Świąteczny. Przy wsparciu Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w jarmarku wzięli […]

Trzecie posiedzenie Rady Programowej

W dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Sali Prasowej nr 126 (Akwarium) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się trzecie posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego […]

Podpisanie porozumienia z “LOTUR”

14 listopada 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa odbył się V Lubuski Sejmik Turystyczny. Podczas tego wydarzenia zostało podpisanie porozumienie o współpracy pomiędzy Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną „LOTUR” a […]