Misja do Francji za nami

W dniach 02 – 06 grudnia 2019 roku Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zorganizowało misję gospodarczą do Francji.

W wyjeździe wzięli udział Lubuscy przedsiębiorcy wraz z delegacją samorządową pod przewodnictwem Pana Stanisława TomczyszynaWicemarszałka Województwa Lubuskiego.

Przedstawiciele firm z naszego regionu odbyli szereg spotkań dotyczących możliwości współpracy województwa lubuskiego ze stroną francuską. Podczas wizyt zostały zaprezentowane liczne walory Ziemi Lubuskiej.

Podczas misji lubuska delegacja wzięła udział w targach „Food Ingredients Europe” w Paryżu, zapoznała się z ekspozycją targów, przeprowadziła rozmowy na stoiskach z zainteresowanymi firmami. Przeprowadzono spotkania B2B, podczas których przedsiębiorcy odbyli szereg owocnych rozmów biznesowych, które dają nadzieję na finalizację.

Delegacja podczas misji odbyła również liczne spotkania – m.in. z Panem Kajetanem Rościszewskim  – Konsultantem Biura Rynków Europejskich PAIH. Przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu przedstawił uczestnikom funkcjonowanie Agencji oraz zaprezentował wszystkie filary jej działalności, a także możliwości współpracy zagranicznej.

W drugi dzień misji delegacja odbyła spotkanie z Konsulem Honorowym RP w Troyes – Panem Jeanem Rougane de Chanteloup.

W dalszej części dnia delegacja odbyła spotkanie w Izbie Handlowej oraz Radzie Departamentu Miasta Troyes.  Wiceprezes Izby Pan Cyril Tora  przedstawił  kompetencje oraz zadania Izby, a także zaprezentował Region Szampanii zwany wielkim wschodem – Grand East.

Delegacja samorządowa pod przewodnictwem Pana Wicemarszałka Stanisława złożyła wizytę w Senacie, gdzie spotkała się z Senatorem z Regionu Alp Nadmorskich Panem Jeanem Pierre Leleux, który jest szefem parlamentarnej grupy przyjaźni polsko – francuskiej.

Podczas misji gospodarczej przedstawiciele lubuskich firm mieli także okazję zobaczyć jak funkcjonują małe gospodarstwa i zakłady rzemieślnicze we Francji.


Organizatorem wyjazdu było Województwo Lubuskie – Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Wydarzenie organizowane było w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.