Lubuscy Przedsiębiorcy na misji gospodarczej we Francji

W pierwszym dniu misji gospodarczej uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z Panem Kajetanem Rościszewskim  – Konsultantem  Biura Rynków Europejskich PAIH. Przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu przedstawił uczestnikom funkcjonowanie Agencji oraz zaprezentował  wszystkie filary jej działalności, a także możliwości współpracy  zagranicznej.

Organizatorem wyjazdu jest Województwo Lubuskie – Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

W dniach 2 – 6 grudnia odbywa się misja gospodarcza Lubuskich przedsiębiorców do Francji. Wyjazdowi przewodniczy Pan Stanisław TomczyszynWicemarszałek Województwa Lubuskiego. W wydarzeniu bierze udział 7 lubuskich przedsiębiorców z branży spożywczej:

  1. Przetwórstwo Mięsne Motyka
  2. PHU MDM Udziela
  3. Komages Sp. z o.o.
  4. Piekarnia Stefania Grondys
  5. PHU MIKA s.c.
  6. Piekarnia-Cukiernia Grono
  7. Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.