Szanowni Państwo,

poniższa Ankieta jest skierowana do producentów produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych województwa lubuskiego oraz jednostek/podmiotów organizacyjnych z województwa lubuskiego, zrzeszających producentów, wytwórców i usługodawców, związanych z produktami tradycyjnymi, regionalnymi i lokalnymi, zainteresowanych współpracą z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze (dalej LCPR).
Ankieta ma na celu zidentyfikowanie jak największej liczby producentów i jednostek/podmiotów organizacyjnych zainteresowanych wsparciem merytorycznym oraz informacyjno-edukacyjnym przez LCPR, a także chętnych do promowania swoich ofert, produktów, usług i działań.
Po pozytywnej weryfikacji danych nastąpi zarejestrowanie Państwa w bazie Producentów LCPR oraz zostanie utworzone Państwa Portfolio na stronie lcpr.pl i przesłane do Państwa wiadomości.
Wypełnienie Ankiety oraz przystąpienie do bazy LCPR jest całkowicie bezpłatne.

Proszę o przejście do formularza Ankiety, który najlepiej określa Państwa działania:

Rodzaj prowadzonych działań/działalnościKto zapisuje, rejestrujeDefinicja naprowadzającaPrzykłady wybranych grupLink
DZIAŁALNOŚĆ ZAREJESTROWANAWłaściciel, producent, osoba upoważniona przez właścicielazorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły, w tym producenci z działalnością zarejestrowaną typu RHD, SB, itp. Przejdź
DZIAŁALNOŚĆ NIEEWIDENCJONOWANA
(NIEZAREJESTROWANA)
Właściciel, producent, osoba upoważniona przez właścicielaaktywność gospodarcza, która spełnia znamiona działalności gospodarczej, ale ze względu na niskie zarobki (do określonego w ustawie limitu) korzysta ze zwolnienia z rejestracji działalności w CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej; producenci z działalnością niezarejestrowaną, nieewidencjonowanąnp. rękodzielnicy, pasjonaci, niezarejestrowane agroturystyki itp.Przejdź
DZIAŁANOŚĆ ROLNICZA, GOSPODARSTWO ROLNEWłaściciel, producent, osoba upoważniona przez właścicielaprodukcja roślinna i zwierzęca, nie będąca produkcją produktów i przetworów, tzn. producenci/jednostki, które nie wytwarzają produktównp. rolnicy, gospodarstwa rolnicze, gospodarstwa rolne, itp.Przejdź
FIRMAWłaściciel, producent, osoba upoważniona przez właścicielazarejestrowana działalność gospodarczanp. spółkaPrzejdź
KOŁOPrzewodniczący, prezes, właściciel, członek zarządu, osoba upoważniona/wyznaczona przez zarząddobrowolna organizacja zrzeszająca określoną grupę osób, działającą w danym obrębienp. KGW, koła łowieckie, koła pszczelarskie, itp.Przejdź
ZWIĄZEKPrzewodniczący, prezes, właściciel, członek zarządu, osoba upoważniona/wyznaczona przez zarząddobrowolna, organizacja, zrzeszenie powołane do m.in. reprezentowania oraz obrony praw i interesów jednostek/podmiotów zrzeszonychnp. związki Łowczych, związki Pszczelarzy, itp.Przejdź
STOWARZYSZENIEPrzewodniczący, prezes, właściciel, członek zarządu, osoba upoważniona/wyznaczona przez zarządorganizacja, zrzeszenie powołane przez grupę osób, mających wspólne cele i/lub zainteresowania Przejdź
INNEPrzewodniczący, prezes, właściciel, członek zarządu, osoba upoważniona/wyznaczona, producentosoby lub organizacje, których powyższe kryteria nie określają Przejdź