Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zajmuje się  promocją produktów regionalnych  i lokalnych województwa lubuskiego na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą branży spożywczej oraz  rękodzielniczej. Jednocześnie mamy za zadanie budować wizerunek regionu lubuskiego jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji w infrastrukturę turystyczną oraz przyjaznego przedsiębiorcom.

Zakres współpracy obejmuje szeroką kampanię promocyjną województwa lubuskiego oraz bezpośrednią prezentację lubuskich MŚP branży spożywczej oraz rękodzielniczej podczas zorganizowanych wyjazdów na imprezy regionalne celem nawiązania współpracy i zdobycia nowych rynków zbytu.

Regiony współpracujące z Województwem Lubuskim:

 • Kraj Związkowy Brandenburgia (Niemcy)
 • Obwód Pskowski (Rosja)
 • Obwód Iwano - Frankowski (Ukraina)
 • Region Abruzji (Włochy)
 • Prowincja Hainan (Chiny)
 • Municypium Kiszyniów (Mołdawia)
 • Obwód Sumski (Ukraina)
 • Obwód Homelski (Białoruś)
 • Samorządowe Województwo Nitrzańskie (Słowacja )
 • Departament le Lot (Francja)
 • Wolny Kraj Związkowy Saksonia (Niemcy)
 • Obwód Wołogodzki (Rosja)
 • Region Kreta (Grecja)

Współpraca ta  jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego. Na każdych imprezach regionalnych  reprezentanci wezmą udział w licznych spotkaniach, podczas których zaprezentowane zostaną produkty regionalne  i lokalne z województwa. Ważnym zadaniem realizowanym podczas udziału w targach jest cel: budowanie wizerunku regionu, jako miejsca atrakcyjnego dla nowych kontrahentów oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom, a także zwiększenie rozpoznawalności branży spożywczej oraz  rękodzielniczej na arenie międzynarodowej.