Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, w imieniu Fundacji Natura Polska, serdecznie zaprasza lubuskich producentów żywności zainteresowanych dywersyfikacją swojej działalności w kierunku turystyki kulinarnej do wypełnienia Karty Zgłoszenia do projektu BASCIL.

Aby wziąć udział w projekcie należy być producentem żywności, posiadającym siedzibę lub oddział/przedstawicielstwo zarejestrowane na terenie województwa lubuskiego.

Projekt BASCIL jest realizowany i współfinansowany ze środków programu Interreg Baltic Sea Region.

Wypełnienie Karty Zgłoszeniowej jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

Przesłane Karty Zgłoszeniowe będą weryfikowane przez prowadzącą nabór do projektu Fundację Natura Polska pod względem zgodności ze stanem faktycznym.

Nabór trwa do 16.11.2023 roku do godz. 12:00.

BASCIL – podstawowe informacje – pobierz
BASCIL – harmonogram projektu – pobierz
BASCIL – prezentacja – pobierz


Nabór zakończony.

Dziękujemy za zainteresowanie.