Nabór do katalogu MŚP

NABÓR DO KATALOGU MŚP – PRZEDŁUŻONY!

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego serdecznie zaprasza lubuskie przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie do zaistnienia w elektronicznej publikacji – katalogu – promującej działalność lubuskich producentów MŚP.

Aby zaistnieć w katalogu należy przede wszystkich posiadać status przedsiębiorstwa MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – działalność zarejestrowana) oraz siedzibę lub oddział/przedstawicielstwo zarejestrowane na terenie województwa lubuskiego.

Udział w projekcie mogą wziąć przedsiębiorstwa z branż:

  • spożywcza i branże komplementarne (np. opakowaniowa)
  • wyposażenie hoteli i restauracji (HoReCa)
  • przemysł HoReCa
  • usługi e-commerce

Katalog zostanie wydany w formie elektronicznej i będzie dostępny na stronie www.lcpr.pl w zakładce “Dla Producenta/Projekty“.
W katalogu znajdą się informacje zawarte wyłącznie w Karcie Zgłoszenia

LINK DO KARTY ZGŁOSZENIOWEJ https://lcpr.pl/katalog-msp/

Wypełnienie Karty Zgłoszeniowej oraz wpisanie do katalogu firm jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

Nabór ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY do 01.12.2022 roku do godz. 11:00.

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0039/17 pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.