Seminarium dla lubuskich rolników

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze wraz z Departamentem Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi w dniu 11 grudnia 2019 roku  zorganizowało seminarium dla lubuskich rolników pn. „Potęga produktu regionalnego i lokalnego. Perspektywa działalności gospodarczej w rolnictwie. Skuteczny marketing i efektywna promocja produktu”. Seminarium zostało podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył prowadzenia działalności gospodarczej przez rolników, drugi zaś marketingu i promocji produktu. Seminarium przeprowadzone było przez ekspertów z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Poznaniu i cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.

Źródło zdjęć: Archiwum LCPR.