Zapraszamy serdecznie do wypełnienia karty zgłoszeniowej do katalogu lubuskich MŚP.
Katalog zostanie wydany w formie elektronicznej i będzie dostępny na stronie www.lcpr.pl w zakładce “Dla Producenta/Projekty“.
W katalogu znajdą się informacje zawarte wyłącznie w Karcie Zgłoszenia.

Zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) posiadających siedzibę lub oddział w województwie lubuskim, w szczególności z branż:

  • spożywcza i branże komplementarne (np. opakowaniowa)
  • wyposażenie hoteli i restauracji (HoReCa)
  • przemysł HoReCa
  • usługi e-commerce

Wypełnienie Karty Zgłoszeniowej oraz wpisanie do katalogu firm jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

Nabór trwa od 22.11.2022 roku do 28.11.2022 roku do godz. 16:00.

Regulamin naboru do katalogu firm

Dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem.
Niestety nabór został już zamknięty.


Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0039/17 pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.