Podsumowanie misji gospodarczej do Kazachstanu i Francji

16 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zorganizowało spotkanie podsumowujące misje gospodarcze do Kazachstanu – Ałmaty i Francji – Paryża.

Dyrektor LCPR Pan Jacek Urbański powitał na podsumowaniu misji Pana Stanisława Tomczyszyna – Wicemarszałka Województwa Lubuskiego, który przewodniczył obu wyjazdom, delegację samorządową oraz uczestników misji do Kazachstanu i Francji.

W pierwszej części omówione zostały prezentacje, które były krótkim podsumowaniem wyjazdów,  zrelacjonowaniem odbytych spotkań i odwiedzonych targów. Następnie każdy z uczestników misji podzielił się swoimi wrażeniami z wyjazdu, a niektórzy nawiązanymi kontaktami branżowymi.

Przedsiębiorcy byli bardzo zadowoleni z udziału w misji gospodarczej, gdyż jak sami stwierdzili na zorganizowanych spotkaniach mieli okazję poznać zasady funkcjonowania rynku w odwiedzanych krajach, marketing produktów oraz prawne aspekty związane z eksportem towarów. Uczestnicy misji przyznali, że nie spodziewali się tak dużego zainteresowania swoimi produktami podczas spotkań B2B.

Warto podkreślić, że wartością dodaną tego rodzaju misji gospodarczych i ich podsumowań jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, chęć nawiązania współpracy między sobą i wspólnego działania na rynkach zagranicznych.

Na zakończenie spotkania Pan Stanisław TomczyszynWicemarszałek Województwa Lubuskiego wręczył każdemu uczestnikowi podziękowanie za udział w misji gospodarczej i życzył, aby nabyte doświadczenia zaowocowały w przyszłości.

W misji do Kazachstanu, która odbyła się w dniach 04-10 listopada 2019 roku wzięło udział brało 11 lubuskich przedsiębiorców z branży spożywczej oraz delegacja samorządowa pod przewodnictwem Pana Stanisława TomczyszynaWicemarszałka Województwa Lubuskiego oraz Pana Marcina Jabłońskiego Członka Zarządu Województwa Lubuskiego.

Podczas misji lubuska delegacja wzięła udział w otwarciu targów „World Food Tech 2019”, zapoznała się z ekspozycją targów i przeprowadziła rozmowy na stoiskach z zainteresowanymi firmami. Przeprowadzono spotkania B2B, podczas których przedsiębiorcy odbyli szereg owocnych rozmów biznesowych, które dają nadzieję na finalizację.

9 listopada uczestnicy misji wraz z tamtejszą Polonią wzięli był udział w  uroczystościach związanych z obchodami Święta Niepodległości organizowanych przez Centrum Polskiej Kultury WIĘŹ.

Natomiast w misji gospodarczej do Francji w dniach 02-06 grudnia 2019 roku uczestniczyło 7 lubuskich przedsiębiorców z branży
branży spożywczej oraz delegacja samorządowa pod przewodnictwem Pana Stanisława TomczyszynaWicemarszałka Województwa Lubuskiego.

Podczas misji lubuska delegacja wzięła udział w targach „Food Ingredients Europe” w Paryżu, zapoznała się z ekspozycją targów, przeprowadziła rozmowy na stoiskach z zainteresowanymi firmami. Przeprowadzono spotkania B2B, podczas których przedsiębiorcy odbyli szereg owocnych rozmów biznesowych, które dają nadzieję na finalizację.

Delegacja podczas misji odbyła również liczne spotkania – m.in. w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Przedstawiciele lubuskich firm odbyli owocne spotkania z przedstawicielami organizacji i instytucji, m.in. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Paryżu, Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Troyes, Izby Handlowo-Przemysłowej oraz Rady Departamentu Miasta Troyes. Delegacja samorządowa odbyła także spotkanie w Senacie z szefem parlamentarnej grupy przyjaźni polsko – francuskiej. Podczas misji gospodarczej przedstawiciele lubuskich firm mieli także okazję zobaczyć jak funkcjonują małe gospodarstwa i zakłady rzemieślnicze we Francji.

Wydarzenie organizowane było w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.

Źródło zdjęć: Archiwum LCPR.