Delegacja z lubuskiego z wizytą w Troyes

Podczas misji gospodarczej do Francji lubuscy przedsiębiorcy wraz z delegacją samorządową odwiedzili miejscowość Troyes, która od 2010 roku jest miastem partnerskim Zielnej Góry. Grupa złożyła wizytę w Konsulacie, gdzie została przyjęta przez Konsula Honorowego Pana Jeana Rougane de Chanteloup. Podczas spotkania zostały omówione perspektywy współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim, a Troyes.

W dalszej części dnia delegacja odbyła spotkanie w Izbie Handlowej oraz Radzie Departamentu Miasta Troyes.  Wiceprezes Izby Pan Cyril Tora przedstawił  kompetencje oraz zadania Izby, a także zaprezentował Region Szampanii zwany Grand East czyli wielki wschód. Na spotkaniu była obecna również Pani prezes firmy Aria Pani Angelique Guilleminot. Aria to Firma specjalizująca się promocją produktów regionalnych w Szampanii. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści z Rady Departamentu Troyes. Omówili swoje zadania w departamencie. Uczestnicy wymienili swoje poglądy i doświadczenia w funkcjonowaniu Izby we Francji i Izby w Polsce. Pan Stanisław Tomczyszyn Wicemarszalek Województwa Lubuskiego przedstawił zadania urzędu marszałkowskiego i departamentów mu podlegających, Pan Jacek Urbański Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze omówił zadania i cele jednostki, zaś Przedstawiciele lubuskich firm biorący udział w misji zaprezentowali zakres działalności jak również swoje oczekiwania i plany. Wyrażono chęć współpracy i wejścia na rynek francuski.

Organizatorem wyjazdu jest Województwo Lubuskie – Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.