Trzecie posiedzenie Rady Programowej

W dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Sali Prasowej nr 126 (Akwarium) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się trzecie posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, na którym były omawiane najważniejsze kwestie dotyczące jednostki. Dyrektor Urbański omówił dotychczasową działalność jednostki. Członkowie Rady Programowej zapoznali się z Planem Pracy LCPR na rok 2020 oraz przedstawili swoje propozycje i oczekiwania związane z działaniem jednostki w kolejnym roku.