GŁÓWNE CELE I ZADANIA LUBUSKIEGO CENTRUM PRODUKTU REGIONALNEGO W ZIELONEJ GÓRZE

  • Propagowanie spuścizny produktów regionalnych i lokalnych wytwarzanych na terenie województwa lubuskiego
  • Dbanie o odpowiedni wizerunek produktów regionalnych i lokalnych oraz wspieranie i koordynowanie działania podmiotów zajmujących się ich wytwarzaniem i dystrybucją. Informowanie o walorach produktów regionalnych i lokalnych.
  • Organizowanie promocji rolnictwa i wsi województwa w kraju i za granicą w tym: konkursy, targi, wystawy, misje gospodarcze.
  • Przygotowywanie informacji i opracowań dotyczących promocji i identyfikacji produktów regionalnych i lokalnych
  • Prowadzenie informatycznej bazy danych o firmach przetwórstwa rolno-spożywczego i obsługi rolnictwa
  • Wspomaganie inicjatyw gospodarczych oraz prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa w zakresie działalności związanej z promocją produktów regionalnych i lokalnych oraz technologią produkcji .
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej,
  • Prowadzenie działalności wydawniczej,