Ogłaszamy konkurs na ,,WARIACJE WIELKANOCNE”!


Producenci!


Ogłaszamy konkurs na ,,Wariacje Wielkanocne”!


Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
Należy stworzyć dowolną techniką rękodzielniczą ozdobę, która w ciekawy i inspirujący sposób będzie promowała Święta Wielkanocne


Liczymy na Waszą kreatywność!


Na prace czekamy w sekretariacie Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego (ul. Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra) w godzinach 8:00 – 15:00


Prace należy złożyć osobiście, bądź przesłać na adres jednostki wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym (zał. 1) oraz dopiskiem konkurs pt. „Wariacje Wielkanocne”.
W przypadku nadesłania pracy liczy się data wpływu pracy do jednostki


Konkurs trwa od 16.03.2022r. do 30.03.2022r.


Autorzy wyróżnionych prac otrzymają zestawy produktów regionalnych


W konkursie mogą wziąć udział producenci i rękodzielnicy współdziałający z jednostką.
W celu dołączenia zapraszamy do bezpłatnego wypełnienia formularza: https://lcpr.pl/ankieta/


Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursowym i formularzem zgłoszeniowym