Szanowni Państwo,

Poniższa Ankieta jest skierowana do producentów produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych województwa lubuskiego oraz jednostek/podmiotów organizacyjnych z województwa lubuskiego, zrzeszających producentów, wytwórców i usługodawców, związanych z produktami tradycyjnymi, regionalnymi i lokalnymi, zainteresowanych współpracą z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze (dalej LCPR).
Ankieta ma na celu zidentyfikowanie jak największej liczby producentów i jednostek/podmiotów organizacyjnych zainteresowanych wsparciem merytorycznym oraz informacyjno-edukacyjnym przez LCPR, a także chętnych do promowania swoich ofert, produktów, usług i działań.

Współpraca z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego gwarantuje między innymi:

*współpraca podstawowa:
– rejestracja producenta w bazie Producentów LCPR;
– otrzymywanie informacji związanych z branża spożywczą i działalności.

*współpraca zaawansowana:
– utworzenie portfolio na stronie www.lcpr.pl w zakładce „Producenci”;
– możliwość udziału w Strefach Produktu Regionalnego na terenie województwa lubuskiego;
– możliwość udziału w szkoleniach dla producentów lubuskich;
– możliwość udziału w wyjazdach promocyjno-edukacyjnych w kraju i za granicą;
– możliwość udziału w targach branżowych w kraju i za granicą;
– możliwość udziału w konkursach organizowanych przez LCPR;
– promocję w mediach społecznościowych, stronach i publikacjach LCPR;
– konsultacje z ekspertami wybranej tematyki branżowej.

WYPEŁNIENIE ANKIETY ORAZ PRZYSTĄPIENIE DO BAZY LCPR JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

Prosimy o wybór formy współpracy z LCPR (podstawowy, zaawansowany) i o przejście do odpowiedniej grupy formularza Ankiety:
(UWAGA: opis lub/i rodzaj preferowanej współpracy z LCPR można zmienić w każdej chwili, kontaktując się z Sekretariatem LCPR – tel. 68 326 74 01 lub sekretariat@lcpr.pl – lub za pomocą ponownie wypełnionego formularza Ankiety w preferowanej wersji współpracy)

Formularz Ankiety z preferencją współpracy PODSTAWOWEJ:
– rejestracja producenta w bazie Producentów LCPR
– otrzymywanie informacji związanych z branża spożywczą i działalności
Przejdź
Formularz Ankiety z preferencją współpracy ZAAWANSOWANEJ:
– utworzenie portfolio na stronie www.lcpr.pl w zakładce „Producenci”;
– możliwość udziału w Strefach Produktu Regionalnego na terenie województwa lubuskiego;
– możliwość udziału w szkoleniach dla producentów lubuskich;
– możliwość udziału w wyjazdach promocyjno-edukacyjnych w kraju i za granicą;
– możliwość udziału w targach branżowych w kraju i za granicą;
– możliwość udziału w konkursach organizowanych przez LCPR;
– promocję w mediach społecznościowych, stronach i publikacjach LCPR;
– konsultacje z ekspertami wybranej tematyki branżowej.
Przejdź