Ruszył nabór na czwarte szkolenie ONLINE dla producentów lubuskich z serii pt. „Cykl szkoleń wiosennych”


Ruszył nabór na czwarte szkolenie ONLINE dla producentów lubuskich z serii pt. „Cykl szkoleń wiosennych”


Drodzy Producenci,

już dziś 14 maja rozpoczynamy nabór na czwarte bezpłatne szkolenie z serii szkoleń pt. ,,Cykl szkoleń wiosennych” w ramach Akademii Producenta, które odbędzie się w formie online w czwartek 19 maja w godzinach 14:00-18:00.

Rekrutacja trwa od 14.05.2022r. do 17.05.2022r. (do godz. 13:00) – ilość miejsc ograniczona.

Podczas szkolenia poruszaną tematyką będzie: „Wydawanie, cofanie oraz stwierdzanie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych”.

Program szkolenia:

I. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Wymogi wniosku,

2. Postępowanie opiniodawcze przed gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych,

3. Uchwały rady gminy wydane w oparciu o art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

4. Postępowanie przed organem właściwym do udzielenia zezwolenia, kryteria wyboru wniosków,

5. Postępowanie w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w związku z organizacją przyjęć.

II. Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Przesłanki cofnięcia zezwolenia:

a) sprzedaż nieletnim, nietrzeźwym na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedaż z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,

c) inne przypadki nieprzestrzegania zasad sprzedaży,

d) nieprzestrzeganie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,

e) zakłócanie porządku publicznego,

f) inne przesłanki cofnięcia zezwolenia,

2. Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia:

a) omówienie zasad postępowania dowodowego.

III. Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Przesłanki wygaśnięcia zezwolenia,

2. Stwierdzanie wygaśnięcia zezwolenia.

IV. Promocja napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
  • imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie miał możliwość konsultacji z Prowadzącym szkolenie w specjalnie wyznaczonym terminie.

Prowadzący:

Jan Hoffman: Radca prawny, absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: prawo. Wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i osób prawnych. Doświadczony trener.

Zgłoszenia na szkolenie pod linkiem https://lcpr.pl/szkolenie-2022-04-online/

Zapraszamy Państwa do udziału w naborze. Ilość miejsc ograniczona.

UWAGA

Szkolenie skierowane jest do Producentów Lubuskich, należących do bazy Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.

Zapraszamy do dołączenia! https://lcpr.pl/ankieta/

Na szkolenie obowiązuje kolejność zgłoszeń, lista miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy! 😊