Ruszyła rekrutacja na czwarte darmowe szkolenie ONLINE pt. „Cykl szkoleń wiosennych”:


Szkolenie 4. ONLINE

Wydawanie, cofanie oraz stwierdzanie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych.

W szkoleniu udział mogą wziąć tylko osoby zarejestrowane w bazie producentów Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego!
Nie ma Cię? Dołącz (kliknij tu) i współpracuj z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego.

Rekrutacja trwa od 14.05.2022 do 17.05.2022 (do godz. 13:00) (liczba miejsc ograniczona).

Termin szkolenia: 19 maja (czwartek) godz. 14:00-18:00.

Prowadzący:

Jan Hoffman:
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: prawo.
Wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.
Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i osób prawnych.
Doświadczony trener.

Program szkolenia:

I. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
1. Wymogi wniosku,
2. Postępowanie opiniodawcze przed gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. Uchwały rady gminy wydane w oparciu o art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
4. Postępowanie przed organem właściwym do udzielenia zezwolenia, kryteria wyboru wniosków,
5. Postępowanie w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w związku z organizacją przyjęć.
II. Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1. Przesłanki cofnięcia zezwolenia:
a) sprzedaż nieletnim, nietrzeźwym na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaż z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
c) inne przypadki nieprzestrzegania zasad sprzedaży,
d) nieprzestrzeganie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
e) zakłócanie porządku publicznego,
f) inne przesłanki cofnięcia zezwolenia,
2. Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia:
a) omówienie zasad postępowania dowodowego.
III. Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
1. Przesłanki wygaśnięcia zezwolenia,
2. Stwierdzanie wygaśnięcia zezwolenia.
IV. Promocja napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
  • imienny certyfikat ukończenia szkolenia.


Po szkoleniu każdy uczestnik będzie miał możliwość konsultacji z Prowadzącym szkolenie w specjalnie wyznaczonym terminie.


Co jest potrzebne żeby uczestnicy mogli brać udział w szkoleniu:
– komputer z dostępem do Internetu,
– działające głośniki lub wedle uznania słuchawki.

Platforma, na której odbywa się szkolenie, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, nie jest potrzebne pobieranie specjalnych programów.