Przedłużony termin naboru na misję gospodarczą do Francji


Nabór na misję został przedłużony i będzie trwał do czwartku 08.11.2019 r. do godziny 15:30.


Zapraszamy lubuskie firmy, szczególnie z branży spożywczej i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce do udziału w misji gospodarczej do Francji w dniach 02 – 06 grudnia 2019 r.

Misji towarzyszy wizyta na międzynarodowych targach – Food Ingredients Europe w Paryżu.

 • Odbywające się w Paryżu targi Food Ingredients Europe to wiodąca na świecie platforma składników żywności i napojów. Odbywająca się co dwa lata w dużym europejskim mieście,
  Fi Europe & Ni zrzesza wiodących światowych dostawców żywności i napojów oraz specjalistów w dziedzinie badań i rozwoju, produkcji i marketingu, aby zaprezentować najbardziej różnorodną gamę nowych i innowacyjnych składników i usług.

Proponowane punkty programu:

 • udział w międzynarodowych targach Food Ingredients Europe w Paryżu
 • spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej,
 • spotkania z instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, np.: Izbą Przemysłowo-Handlową, rynkiem hurtowym / branżowym klastrem (w zależności od profilu uczestników misji)

Zapewniamy również kompleksowo: usługę tłumaczenia, zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, transport lotniczy i osobowy itp.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 1 590,00 zł netto.

Rekrutacja jest dwuetapowa.

W pierwszym etapie Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie jednego z niżej wymienionych formularzy (do wyboru jedna z opcji):

 1. formularza w formacie MS Word (zał. nr 1) – przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail promocja@lcpr.pl
 2. złożenie formularza osobiście do Sekretariatu Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, ul. Leona Wyczółkowskiego2, 65-140  Zielona Góra

W drugim etapie Przedsiębiorca potwierdza dane przesłane w wypełnionym formularzu o którym mowa w ust. 3, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@lcpr.pl parafowanych i wypełnionych dokumentów:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2),
 2. zaparafowany projekt umowy (zał. nr 3) jako potwierdzenie zapisów dokumentu,
 3. kopie certyfikatów, atestów, patentów i innych dokumentów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych/danego kraju.

Rekrutacja trwa do 08.11.2019 r. do godziny 15:30.

Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawców technicznych (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel: 68 326 74 01, lub e-mail: promocja@lcpr.pl