Nabór na drugie szkolenie w ramach ,,Cyklu szkoleń wiosennych”


Drodzy Producenci,

już dziś 11 kwietnia rozpoczynamy nabór na drugie bezpłatne szkolenie z serii szkoleń pt. ,,Cykl szkoleń wiosennych” w ramach Akademii Producenta, które odbędzie się w formie online w czwartek  21 kwietnia w godzinach 14:00-18:00.


Rekrutacja trwa od 11.04.2022r. do 19.04.2022r. (do godz. 7:00) – ilość miejsc ograniczona.


Podczas szkolenia poruszaną tematyką będzie: „NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA POLSKIEGO ŁADU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. INNE ISTOTNE KWESTIE PODATKOWE DLA PRODUCENTÓW”.


Program szkolenia:

Moduł 1. Nowy gospodarczy Polski Ład – obszary zmian. Polski Ład w podatkach.

 a) Zmiany w skali podatkowej;

b) Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych;

c) Ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych;

d) Obniżenie kosztów uzyskania przychodu.Moduł 2. Polski Ład w składce zdrowotnej.

a) Składka zdrowotna osób prowadzących działalność gospodarczą: rozliczenia na zasadach ogólnych, w podatku liniowym i ryczałcie a składka zdrowotna;

b) Składka zdrowotna od powołania członków Zarządu;

c) Pojęcie składki minimalnej – co oznacza w praktyce;

d) Składka zdrowotna a koszty uzyskania przychodów.Moduł 3. Polski Ład – nowe ulgi i zwolnienia dla pracowników.

a) Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

b) Ulga dla klasy średniej

c) Odliczanie składek do związków zawodowych

d) Ulga dla pracowników i zleceniobiorców, którzy ukończyli 60 r.ż.

e) Przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnieniaModuł 4. Specyficzne rozwiązania przewidziane w Nowym Ładzie.

a) Zaprzestanie poboru zaliczki na podatek dochodowy na wniosek podatnika

b) Rezygnacja ze stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodu na wniosekModuł 5. Nielegalne zatrudnienie w Polskim Ładzie.

a) Definicja ustawowa

b) Skutki dla podmiotu zatrudniającego w stosunku do składek i podatkówModuł 6. Zmiany w amortyzacji i leasingu w PIT i CIT w Polskim Ładzie.

a) Zmiany w pojęciu amortyzacji;

b) Brak możliwości amortyzacji budynków oraz lokali mieszkalnych;

c) Spółki transgraniczne a amortyzacja;

d) Zmiana stawki przy spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego;

e) Przekształcenia podmiotów a zasady amortyzacji;

f) Zmiany w KŚT i stawkach amortyzacyjnych;

g) Zakaz wykupu przedmiotu leasingu przez osobę fizyczną prywatną;Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
  • imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie miał możliwość konsultacji z Prowadzącym szkolenie w specjalnie wyznaczonym terminie.


Prowadzący:

Justyna Janota – Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości oraz audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 10 lat prowadzi obsługę księgową pełnej rachunkowości, w szczególności dla spółdzielni, podmiotów ekonomii społecznej, jak również w branżach w zakresie e-comerce (sprzedaży internetowej). Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca. Prezes dwóch Fundacji oraz Spółdzielni Socjalnej. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Zgłoszenia na szkolenie pod linkiem https://lcpr.pl/szkolenie-2022-02-online/

Zapraszamy Państwa do udziału w naborze. Ilość miejsc ograniczona.


UWAGA

Szkolenie skierowane jest do Producentów Lubuskich, należących do bazy Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.


Zapraszamy do dołączenia! https://lcpr.pl/ankieta/

Na szkolenie obowiązuje kolejność zgłoszeń, lista miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!