Ruszyła rekrutacja na drugie darmowe szkolenie ONLINE pt. „Cykl szkoleń wiosennych”:


Szkolenie 2. ONLINE
Najważniejsze założenia polskiego ładu dla przedsiębiorców. Inne istotne kwestie podatkowe dla producentów.

UWAGA

W szkoleniu udział mogą wziąć tylko osoby zarejestrowane w bazie producentów Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego!
Nie ma Cię? Dołącz (kliknij tu) i współpracuj z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego.

Rekrutacja trwa od 11.04.2022 do 19.04.2022 (do godz. 15:30) (liczba miejsc ograniczona)

Termin szkolenia: 21 kwietnia (czwartek) godz. 14:00-18:00.


Prowadzący:
Justyna Janota – absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości oraz audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Od 10 lat prowadzi obsługę księgową pełnej rachunkowości, w szczególności dla spółdzielni, podmiotów ekonomii społecznej, jak również w branżach w zakresie e-comerce (sprzedaży internetowej).
Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca. Prezes dwóch Fundacji oraz Spółdzielni Socjalnej. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Program szkolenia:

Moduł 1. Nowy gospodarczy Polski Ład – obszary zmian. Polski Ład w podatkach.
a) Zmiany w skali podatkowej;
b) Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych;
c) Ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych;
d) Obniżenie kosztów uzyskania przychodu.

Moduł 2. Polski Ład w składce zdrowotnej.
a) Składka zdrowotna osób prowadzących działalność gospodarczą: rozliczenia na zasadach ogólnych, w podatku liniowym i ryczałcie a składka zdrowotna;
b) Składka zdrowotna od powołania członków Zarządu;
c) Pojęcie składki minimalnej – co oznacza w praktyce;
d) Składka zdrowotna a koszty uzyskania przychodów.

Moduł 3. Polski Ład – nowe ulgi i zwolnienia dla pracowników.
a) Podwyższenie kwoty wolnej od podatku
b) Ulga dla klasy średniej|
c) Odliczanie składek do związków zawodowych
d) Ulga dla pracowników i zleceniobiorców, którzy ukończyli 60 r.ż.
e) Przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia

Moduł 4. Specyficzne rozwiązania przewidziane w Nowym Ładzie.
a) Zaprzestanie poboru zaliczki na podatek dochodowy na wniosek podatnika
b) Rezygnacja ze stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodu na wniosek

Moduł 5. Nielegalne zatrudnienie w Polskim Ładzie.
a) Definicja ustawowa
b) Skutki dla podmiotu zatrudniającego w stosunku do składek i podatków

Moduł 6. Zmiany w amortyzacji i leasingu w PIT i CIT w Polskim Ładzie.
a) Zmiany w pojęciu amortyzacji;
b) Brak możliwości amortyzacji budynków oraz lokali mieszkalnych;
c) Spółki transgraniczne a amortyzacja;
d) Zmiana stawki przy spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego;
e) Przekształcenia podmiotów a zasady amortyzacji;
f) Zmiany w KŚT i stawkach amortyzacyjnych;
g) Zakaz wykupu przedmiotu leasingu przez osobę fizyczną prywatną;


Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
  • imienny certyfikat ukończenia szkolenia.


Po szkoleniu każdy uczestnik będzie miał możliwość konsultacji z Prowadzącym szkolenie w specjalnie wyznaczonym terminie.


Co jest potrzebne żeby uczestnicy mogli brać udział w szkoleniu:

– komputer z dostępem do Internetu,
– działające głośniki lub wedle uznania słuchawki.


Platforma, na której odbywa się szkolenie, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, nie jest potrzebne pobieranie specjalnych programów.