Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze na szkolenie, poświęcone Działalności w ramach RHD oraz dopłaty do prowadzenia działalności rolniczej


Dziś tj. 18 lutego rusza rekrutacja na drugie szkolenie w ramach Akademii Producenta, które odbędzie się w czwartek 25 lutego w godzinach 14:00 – 18:00.


Temat szkolenia: „Działalność w ramach RHD oraz dopłaty do prowadzenia działalności rolniczej”

Program szkolenia:

1. Zasady prowadzenia działalności w ramach RHD (Rolniczy Handel Detaliczny):

 • Czym jest RHD
 • Zasady prowadzenia działalności w ramach RHD
 • Zasady preferencji podatkowych dla producentów rolnych prowadzących RHD
 • Informacje dotyczące znakowania żywności

2. Jakie można uzyskać dopłaty do prowadzenia działalności rolniczej:

 • Zasady i warunki przyznawania pomocy
 • Charakterystyka PROW 2014-2020:
 • Premie dla Młodych Rolników,
 • Restrukturyzacja Małych Gospodarstw,
 • Tworzenie grup producentów i organizacji producentów,
 • Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych,
 • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne,
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy i rozliczenie przyznanej pomocy
 • Harmonogram naboru na działania PROW 2014-2020

3. Kilka słów o Krótkich Łańcuchach Dostaw.


Prowadząca:

Paulina Szulczewska – Starszy specjalista w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. 13 lat doświadczenia w obszarze przygotowywania i przeprowadzania kontroli beneficjentów. Uczestniczka prac konsultacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa
i Centralę ARiMR. Prelegentka konferencji organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego


Data szkolenia: 25 lutego 2021 r. Godziny: 14:00 – 18:00

Nabór trwa do 24 lutego 2021 r. do godziny 10:00

Obowiązuje kolejność zgłoszeń, lista miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!