Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu organizowanym w ramach Akademii Producenta „Zasady prowadzenia gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego. Zasady produkcji żywności ekologicznej”Dziś tj. 04 marca rusza rekrutacja na czwarte szkolenie w ramach Akademii Producenta, które odbędzie się w czwartek 11 marca w godzinach 13:00 – 17:00.

Rekrutacja trwa od 04.03.2021 do 10.03.2021
(do godz. 10:00)
(liczba miejsc ograniczona)

Temat szkolenia: – „Zasady prowadzenia gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego. Zasady produkcji żywności ekologicznej”

Program szkolenia:

1. System kontroli produkcji ekologicznej (ramy prawne, definicje, organy odpowiedzialne)

2. Cele i zasady rolnictwa ekologicznego:

  • produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, zbiór i pozostałe działalności

3. Zasady produkcji żywności ekologicznej:

  • surowce,
  • przebieg/warunki procesu produkcji,
  • magazynowanie oraz transport,
  • stosowanie dodatków, substancji pomocniczych i in. używanych do produkcji przetworzonej żywności ekologicznej

4. Dokumentowanie działań

5. Odstępstwa

6. Przebieg i zasady kontroli

7. Znakowanie na poziomie gospodarstwa (unijne logo produkcji ekologicznej)/Znakowanie żywności ekologicznej (unijne logo produkcji ekologicznej)

Prowadzący:

Wojciech Głąb – od 2004 roku związany z rolnictwem ekologicznym. Od 12 lat pracuje w branży certyfikacji żywności. Obecnie zajmuje się nadzorem nad realizacją procesów certyfikacji w systemach jakości żywności: rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne, QAFP, QMP, PQS, PTiR, Jakość Tradycja, Integrowana Produkcja Roślin, ESTA i in. (opracowywaniem kryteriów technicznych, przeprowadzaniem audytów i kontroli, reprezentowaniem jednostki certyfikującej na spotkaniach branżowych, konferencjach, szkoleniach krajowych i zagranicznych, współpraca z GIJHARS, PIORiN, ARiMR).

Data szkolenia: 11.03.2021 r. Godziny: 13:00 – 17:00

Obowiązuje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA

W szkoleniu udział mogą wziąć tylko osoby zarejestrowane w bazie producentów Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego!

Nie ma Cię?

Dołącz (https://lcpr.pl/ankieta/) i współpracuj
z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego.