Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej Hiszpania – Barcelona

Zapraszamy lubuskie firmy, szczególnie z branży spożywczej i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce do udziału w misji gospodarczej do Hiszpanii w dniach 24 – 28 czerwca 2019 r.

Nabór na misję zostanie uruchomiony 28.05.2019 i będzie trwał do 07.06.2019 2019 r. do godziny 23:59.

Misji towarzyszy wizyta na międzynarodowych targach Snackex 2019
w Barcelonie. Odbywające się w Barcelonie targi Snackex 2019 (http://www.snackex.com/) to międzynarodowe targi jakości żywności, napojów oraz opakowań. Targi są miejscem spotkań producentów  
i konsumentów wysokiej jakości produktów spożywczych.

Proponowane punkty programu:

  • udział w międzynarodowych targach Snackex 2019  w Barcelonie,
  • spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej,
  • spotkania z instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, np.: Izbą Przemysłowo – Handlową, rynkiem hurtowym / branżowym klastrem (w zależności od profilu uczestników misji).

Zapewniamy również kompleksowo: usługę tłumaczenia, zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, transport lotniczy i osobowy itp.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 1600 brutto.

Rekrutacja jest dwuetapowa.

W pierwszym etapie Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie jednego z niżej wymienionych formularzy (do wyboru jedna z opcji):

  1. formularza w formacie MS Word (zał. nr 1) – przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail promocja@lcpr.pl
  2. złożenie formularza osobiście do Sekretariatu Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, ul. Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140  Zielona Góra

W drugim etapie Przedsiębiorca potwierdza dane przesłane w wypełnionym formularzu o którym mowa w ust. 3, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@lcpr.pl parafowanych i wypełnionych dokumentów:

  1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2),
  2. zaparafowany projekt umowy (zał. nr 3) jako potwierdzenie zapisów dokumentu,
  3. kopie certyfikatów, atestów, patentów i innych dokumentów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych/danego kraju.

Rekrutacja trwa od 28.05.2019 i będzie trwała do 07.06.2019 2019 r. do godziny 23:59

Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawców technicznych (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel: 68 326 74 01, lub e-mail: promocja@lcpr.pl