XX Jubileuszowy Polonijny Festiwal – Polska Wiosna w Mołdawii

W ostatnim dniu misji gospodarczej do Mołdawii, 20 maja 2023r., lubuska delegacja samorządowa wraz z lubuskimi producentami wzięła udział w obchodach XX Jubileuszowego Polonijnego Festiwalu “Polska Wiosna w Mołdawii”, odbywający się w Kiszyniowie.

Jest to pierwszy festiwal zorganizowany po wybuchu pandemii Covid-19 i wojny na Ukrainie.

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Łukasz Porycki oraz Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Pan Marcin Jabłoński wraz z producentami odwiedzili wszystkie stowarzyszenia polonijne obecne na festiwalu, które przyjechały ze wszystkich stron Mołdawii.

W imieniu władz samorządu województwa lubuskiego złożona została propozycja przyjazdu grupy młodzieży polonijnej z Mołdawii do województwa lubuskiego w okresie wakacyjnym w porozumieniu z Ambasadą RP w Mołdawii.

Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” powstało w 2005 roku jako organizacja zaangażowana w przygotowanie polonijnego festiwalu o takiej samej nazwie. Od 2008 roku działalność stowarzyszenia rozszerzyła się, oprócz działalności kluczowej obejmuje cykliczne imprezy z okazji polskich świąt narodowych oraz imprezy i konkursy rangi ogólno-mołdawskiej. Zrzesza ponad 100 członków.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0002/19 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.