XIV Posiedzenie Rady Programowej LCPR w Kolesinie


05 października 2023 roku odbyło się XIV Posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.

Spotkanie odbyło się w Dworze Kolesin, koło Babimostu.

Dyrektor LCPR – Pan Jacek Urbański wraz z Pracownikami jednostki przedstawili Członkom Rady Programowej sprawozdanie z działalności jednostki od czasu ostatniego posiedzenia Rady 11 maja 2023 do chwili obecnej, oraz zaplanowane działania jednostki do końca roku 2023.


W tym roku jednostka skupia się na działaniach na rzecz środowiska łowieckiego, współpracując ze Związkami Łowczych w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim z okazji tegorocznego jubileuszu
100-lecia Zjednoczonego Łowiectwa.

LCPR kontynuuje również działania na rzecz środowiska pszczelarskiego współpracując ze Związkami Pszczelarzy z Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego.

Podczas Rady Programowej LCPR podsumowane zostały również liczne wydarzenia krajowe, w których brała udział nasza jednostka

Posiedzenie Rady było jak zwykle okazją do wymiany doświadczeń oraz przedstawienia propozycji działania jednostki na rzecz producentów lubuskich na kolejne lata.


Rada Programowa jest ciałem opiniotwórczo – doradczym działającym przy Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Została powołana przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 28/415/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku. Skład Rady został powiększony Uchwałą numer 297/4073/22 z dnia 8 listopada 2022 roku. Rada składa się z dwudziestu trzech Członków. Sześciu przedstawicieli instytucji oraz siedemnastu producentów i usługodawców oferujących produkt regionalny i lokalny.