XIII Posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego


11 maja 2023 roku odbyło się XIII Posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.

Spotkanie odbyło się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Chrobrego.

Dyrektor LCPR – Pan Jacek Urbański wraz z Pracownikami jednostki przedstawili Członkom Rady Programowej sprawozdanie z działalności jednostki od czasu ostatniego posiedzenia Rady 16 listopada 2022 do chwili obecnej – 11 maja 2023 roku, oraz kolejne działania jednostki na najbliższy kwartał roku 2023.

W tym roku jednostka skupi się na działaniach na rzecz środowiska łowieckiego, współpracując ze Związkami Łowczych w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim z okazji tegorocznego jubileuszu
100-lecia Zjednoczonego Łowiectwa.

LCPR kontynuuje również działania na rzecz środowiska pszczelarskiego współpracując ze Związkami Pszczelarzy z Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego.

Członkowie Rady Programowej podczas dyskusji zaprezentowali swoje pomysły na dalsze działania Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku Uchwałą numer 297/4073/22 z dnia 8 listopada br. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę Członków Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, która powiększyła się o nowe osoby. Do 19 zasiadających dołączyło kolejnych 4 producentów, reprezentantów danych branż.

Tym sposobem w Radzie zasiadają reprezentanci najważniejszych branż reprezentując zarówno północ jak i południe naszego województwa.

Posiedzenie Rady było jak zwykle okazją do wymiany doświadczeń oraz przedstawienia propozycji działania jednostki na rzecz producentów lubuskich.

Rada Programowa jest ciałem opiniotwórczo – doradczym działającym przy Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Została powołana przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 28/415/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku. Skład Rady został powiększony Uchwałą numer 297/4073/22 z dnia 8 listopada 2022 roku. Rada składa się z dwudziestu trzech Członków. Sześciu przedstawicieli instytucji oraz siedemnastu producentów i usługodawców oferujących produkt regionalny i lokalny.