XII Posiedzenie Rady Programowej


16 listopada 2022 roku odbyło się XII Posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.

Spotkanie odbyło się w Gospodarstwie ,,Dereniówka’’ w Lubiechni Wielkiej u Pani Grażyny Dereń – Przewodniczącej Rady.

Dyrektor LCPR – Pan Jacek Urbański wraz z Pracownikami przedstawili Członkom Rady sprawozdanie z działalności jednostki za ostatni okres, podsumowali działania LCPR w roku 2022 oraz zaprezentowali Plan Pracy na rok 2023.

Uchwałą numer 297/4073/22 z dnia 8 listopada br. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę Członków Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, która powiększyła się o nowe osoby. Do 19 zasiadających dołączyło kolejnych 4 producentów, reprezentantów danych branż.

Do Rady Programowej dołączyli:

Pani Dagmara Walczak – reprezentująca branżę – restauracje – współwłaścicielkę Jefferson’s Cattering

Pan Bogusław Dubiel – reprezentujący branżę – produkty pszczelarskie – Prezes Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze

Pan Jacek Banaszek – reprezentujący branżę – łowiectwo – Łowczy Okręgowy PZŁ Zielona Góra

Pan Wojciech Pawliszak – reprezentujący branżę – łowiectwo – Łowczy Okręgowy PZŁ Gorzów Wielkopolski

Tym sposobem w Radzie zasiadają reprezentanci najważniejszych branż reprezentując zarówno północ jak i południe naszego województwa.

Posiedzenie Rady było okazją do wymiany doświadczeń oraz propozycji działania w tych trudnych dla producentów czasach.

Dyrektor LCPR Pan Jacek Urbański po zakończonym posiedzeniu złożył wszystkim Członkom RP życzenia Bożonarodzeniowe wręczając drobne regionalne upominki.

Rada Programowa jest ciałem opiniotwórczo – doradczym działającym przy Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Została powołana przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 28/415/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku. Skład Rady został powiększony Uchwałą numer 297/4073/22 z dnia 8 listopada 2022 roku. Rada składa się z dwudziestu trzech Członków. Sześciu przedstawicieli instytucji oraz siedemnastu producentów i usługodawców oferujących produkt regionalny i lokalny.