X Posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego

01 grudnia 2021 roku odbyło się X Posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.

Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Na posiedzeniu prowadzonym przez Wiceprzewodniczącego – Pana Jarosława Szlachetko obecnych było 13 Członków Rady.

Dyrektor LCPR – Pan Jacek Urbański wraz z Pracownikami przedstawiliCzłonkom Rady sprawozdanie z działalności jednostki za ostatni kwartał,podsumowali działania LCPR w roku 2021 oraz zaprezentowaliPlan Pracy na rok 2022.

Na spotkanie przybyli także przedstawiciele obu Związków pszczelarskich z naszego województwa – Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
w Gorzowie Wielkopolskim
, którzy przedstawili propozycje współpracy z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w roku 2022.

Na Posiedzeniu pojawili się również przedstawiciele Zarządów Łowczych Okręgowych z Zielonej Góry oraz Gorzowa Wielkopolskiego, którzy także  zaprezentowali propozycje współpracy z naszą jednostką.

W spotkaniu uczestniczył także Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Łukasz Porycki, który poparł działania Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego na rzecz producentów lubuskich, a po zakończonym posiedzeniu złożył wszystkim Członkom RP oraz gościom życzenia Bożonarodzeniowe.

Rada Programowa jest ciałem opiniotwórczo – doradczym działającym przy Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Została powołana przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 28/415/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku. Składa się z dwudziestu Członków. Sześciu przedstawicieli instytucji oraz czternastu producentów i usługodawców oferujących produkt regionalny i lokalny.