Wtorkowe konsultacje z Ekspertem do spraw księgowych

Zapraszamy serdecznie na dzisiejsze (11.05.2021) konsultacje z Ekspertem.

Zakres naszych konsultacji dla Producentów i Wytwórców z Województwa Lubuskiego został rozszerzony o konsultacje z zakresu księgowości.

W godzinach 13:00 – 15:00 na Wasze pytania z zakresu księgowości odpowie Pani Justyna Janota.

Justyna Janota – ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w 1 obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca, prezes Fundacji, Spółdzielni Socjalnej oraz Sp. z o.o., posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice,. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W trosce o bezpieczeństwo oraz z zachowaniem obowiązujących obostrzeń konsultacje odbywają się telefonicznie.
Czekamy na Wasze telefony: 68 326 74 01

Do usłyszenia!