VIII posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego

28 kwietnia 2021 roku odbyło się VIII Posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.

W wyniku panującej sytuacji epidemiologicznej obrady odbyły się w formie zdalnej. Na wideokonferencji prowadzonej przez Przewodniczącą RadyPanią Grażynę Dereń obecnych było 14 Członków Rady.

Dyrektor LCPR – Pan Jacek Urbański rozpoczynając VIII Posiedzenie Rady Programowej raz jeszcze pogratulował Członkom Rady Programowej, którzy zostali odznaczeni czapką Sieci Dziedzictwa Kulinarnego – Lubuskie.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor wraz z pracownikami przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki prowadzonej od stycznia do kwietnia 2021 roku.

Dodatkowo pracownicy przedstawili plany jednostki na najbliższy kwartał roku 2021.

Dyrektor Urbański wraz z Przewodniczącą podsumował również dwuletnią działalność Członków Rady Programowej równocześnie wyrażając nadzieję na dalszą owocną współpracę poprzez wspieranie producentów z województwa lubuskiego.

Kolejne posiedzenie Rady Programowej zaplanowano na połowę sierpnia 2021 roku.

Rada Programowa jest ciałem opiniotwórczo – doradczym działającym przy Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Została powołana przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 28/415/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku. Składa się z dwudziestu Członków. Sześciu przedstawicieli instytucji oraz czternastu producentów i usługodawców oferujących produkt regionalny i lokalny.