VII Posiedzenie Rady Programowej LCPR

27 stycznia 2021 roku odbyło się VII Posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.

W wyniku panującej sytuacji epidemiologicznej obrady odbyły się w formie zdalnej. Na wideokonferencji prowadzonej przez Przewodniczącą RadyPanią Grażynę Dereń obecnych było 13 Członków Rady.

Podczas posiedzenia Dyrektor LCPR – Pan Jacek Urbański przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki od listopada 2020 roku do stycznia 2021 roku.

Ponadto Dyrektor Urbański zaprezentował zestawienie Planu Pracy na rok 2021 ze sprawozdaniem z działalności jednostki z 2020 roku oraz zaproponował tematykę szkoleń dla Producentów Lubuskich w 2021 roku.

Rada Programowa w trakcie posiedzenia podjęła Uchwałę dotyczącą przeprowadzenia cyklu szkoleń.

Podczas posiedzenia w sprawach różnych poruszone zostały również pozostałe proponowane działania jednostki mające na celu propagowanie Lubuskich Producentów.

Kolejne posiedzenie Rady Programowej zaplanowano na koniec kwietnia.

Rada Programowa jest ciałem opiniotwórczo – doradczym działającym przy Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Została powołana przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 28/415/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku. Składa się z dwudziestu Członków. Sześciu przedstawicieli instytucji oraz czternastu producentów i usługodawców oferujących produkt regionalny i lokalny