VI zdalne Posiedzenie Rady Programowej LCPR


W dniu wczorajszym tj. 18 listopada 2020r. odbyło się VI Posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego. W wyniku panującej sytuacji epidemiologicznej obrady odbyły się w formie zdalnej. Na wideokonferencji prowadzonej przez Przewodniczącą RadyPanią Grażynę Dereń obecnych było 13 Członków Rady.

Podczas posiedzenia Dyrektor LCPR – Pan Jacek Urbański omówił dotychczasowe działania jednostki prowadzone od sierpnia do listopada 2020r., jak również zapoznał Członków Rady z działaniami jednostki planowanymi do końca roku 2020.

Ponadto Dyrektor Urbański przedstawił założenia budżetowe dla jednostki na rok 2021 oraz wskazał główne założenia i działania do Planu Pracy LCPR na przyszły rok. W ramach przeprowadzonej dyskusji uczestnicy obrad przedstawili swoje propozycje do Planu Pracy jednostki na rok 2021.

Rada Programowa w trakcie posiedzenia podjęła Uchwałę dotyczącą pozytywnego zaopiniowania Planu Pracy jednostki na rok 2021 oraz Uchwałę dotyczącą kontynuowania akcji „Wspieraj lubuskich producentów, kupuj lokalnie” w przyszłym roku na terenie całego województwa lubuskiego.

Kolejne posiedzenie Rady Programowej zaplanowano na końcówkę stycznia. Członkom Rady, mimo innej niż zwykle formy spotkania, dziękujemy za liczny udział w obradach, poświęcony czas i przekazane sugestie.

Rada Programowa jest ciałem opiniotwórczo – doradczym działającym przy Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Została powołana przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 28/415/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku. Składa się z dwudziestu Członków. Sześciu przedstawicieli instytucji oraz czternastu producentów i usługodawców oferujących produkt regionalny i lokalny.