V Posiedzenie Rady Programowej LCPR


Dnia 26 sierpnia 2020 roku w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli odbyło się drugie w tym roku Posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.
Obradom przewodniczył Pan Tadeusz Woźniak – Sekretarz Rady Programowej LCPR.
W trakcie spotkania omówiono działalność jednostki prowadzoną w okresie od stycznia do końca lipca br., podjęto również Uchwałę dotyczącą wprowadzenia Regulaminu głosowań elektronicznych – w związku z epidemią COVID-19.
Pan Jacek Urbański Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki oraz omówił Plan Pracy Centrum – czyli działania jednostki planowane do końca 2020 roku.

Rada Programowa jest ciałem opiniotwórczo – doradczym działającym przy Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Została powołana przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 28/415/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku. Składa się z dwudziestu Członków. Sześciu przedstawicieli instytucji oraz czternastu producentów i usługodawców oferujących produkt regionalny i lokalny.

Źródło zdjęć: Archiwum LCPR.