Trwa misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców do Włoch – Rimini

W dniach 23-27 stycznia 2023r. odbywa się misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców do Włoch – Rimini połączona z udziałem w międzynarodowych targach spożywczych SIGEP 2023.

Misji przewodniczy Pan Mirosław Glaz – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. W wydarzeniu bierze udział 9 lubuskich przedsiębiorców MŚP z branży spożywczej i branż komplementarnych wraz z przedstawicielami samorządu.

Podczas misji lubuska delegacja wzięła udział w targach SIGEP 2023.

SIGEP 2023 to wydarzenie, podczas którego uczestnicy poznają najnowsze technologie, innowacje i trendy z branży gastronomicznej m.in. surowce i składniki, maszyny i urządzenia, opakowania i usługi. Podczas targów tworzone są specjalne miejsce spotkań, przeznaczone nawiązaniu dialogu między firmami i profesjonalistami z branży.

Podczas wizyty na targach przedsiębiorcy uczestniczyli w licznych spotkaniach B2B podczas których, odbyli szereg owocnych rozmów biznesowych, które dają nadzieję na finalizację.

Wydarzenie organizowane było w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynaradawianie sektora MSP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.