Trwa misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców do Grecji-Krety


W dniach 25-29 lipca 2022r. odbywa się misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców do Grecji-Krety.

Misji przewodniczy Pan Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. W wydarzeniu bierze udział 9 lubuskich przedsiębiorców z branży spożywczej i branż komplementarnych wraz z przedstawicielami samorządu.

Pierwszego dnia misji delegacja odbyła spotkanie z przedstawicielami rynku grecko-kreteńskiego. Przybliżono specyfikę Grecji-Krety, przedstawiono czołowe gałęzie gospodarki oraz podkreślono walory rynku.

Drugiego dnia misji delegacja wzięła udział w konferencji “International Conference on Environment, Agriculture and Biotechnology”. Po konferencji lubuscy przedsiębiorcy mieli możliwość nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami rynku grecko-kreteńskiego podczas rozmów B2B oraz podczas spotkania z przedstawicielami Związku Polaków na Krecie z Chani.

Członkowie delegacji samorządowej odbyli spotkania z Wicegubernatorem regionu Kreta – Panią Marią Lioni, Wiceburmistrzem miasta Rethymno Panią Birbilatti oraz przedstawicielami Izby Handlowej w Rethymno.

Organizatorem wyjazdu jest Województwo Lubuskie – Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekt realizowany poza formułą ZIT.