Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich w LODR


W dniu 20.04.2023r. w Kalsku odbyło się szkolenie organizowane przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku w ramach powołanego Zespołu ds. aktywizacji lubuskich Kół Gospodyń Wiejskich pn.: PRODUKT TRADYCYJNY – OD POMYSŁU DO REALIZACJI. CZY KGW MOŻE ZGŁOSIĆ SWÓJ PRODUKT DO LISTY PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I LOKALNYCH?

Podczas szkolenia:

Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego Pan Jacek Urbański odpowiedział o działaniu jednostki – LCPR oraz o możliwościach wsparcia i promocji dla KGW.

Kierownik Departamentu Programu Rozwoju Obszarów WiejskichPani Anna Budna i przybliżyła zaproszonym produkt tradycyjny i procedurę jego rejestracji.

Pani Magdalena Świderska z Gospodarstwa Malinówka, która opowiedziała o swoich produktach tradycyjnych, regionalnych i doświadczeniach z ich rejestracją. Dziękujemy LODR za zaproszenie i zachęcamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubuskiego do współpracy z naszą