Spotkanie podsumowujące misję gospodarczą do Japonii połączoną z udziałem w targach FOODEX Japan 2023


Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w dniu 20.03.2023 roku zorganizowało spotkanie podsumowujące misję gospodarczą dla lubuskich przedsiębiorców do Japonii na targi FOODEX Japan 2023. Wyjazd odbył się w dniach 05-13 marca 2023 roku.

W spotkaniu podsumowującym uczestniczył Pan Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Pan Jacek Urbański – Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego oraz lubuscy przedsiębiorcy.

W trakcie podsumowania przedstawiono prezentację, która była krótkim streszczeniem misji gospodarczej, odbytych spotkań i odwiedzonych targów. Każdy z uczestników misji podzielił się swoimi wrażeniami z misji. Przedsiębiorcy podkreślali, że pobyt na targach FOODEX Japan 2023, w trakcie, którego odbyli szereg rozmów biznesowych, daje nadzieję na intratną finalizację. Ponadto Uczestnicy przyznali, że panujące trendy rynkowe z obszaru delikatesowych produktów spożywczych, jak również sposoby ich ekspozycji dały nowe pomysły na wprowadzenie zmian w ich obecnej działalności. 


Wydarzenie organizowane było w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynaradawianie sektora MSP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.