Spotkanie podsumowujące misję gospodarczą do Barcelony

10 lipca w Hotelu Gorzów w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie podsumowujące zorganizowaną w dniach 24-28 czerwca misję gospodarczą lubuskich przedsiębiorców oraz delegacji samorządowej do Hiszpanii.

Podczas misji połączonej z udziałem w targach lubuscy przedsiębiorcy odbyli szereg rozmów biznesowych, które dają nadzieję na współpracę. Udział w targach Snackex pozwolił ponadto na poznanie trendów rynkowych z obszaru delikatesowych produktów spożywczych, jak również sposobów ich ekspozycji.

W spotkaniu podsumowującym uczestniczył Pan Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Pan Tadeusz Jędrzejczak – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, który Przewodniczył delegacji samorządowej podczas misji, Pan Jacek Urbański – Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego oraz lubuscy przedsiębiorcy.

W pierwszej części omówiona została prezentacja, która była krótkim podsumowaniem wyjazdu i przypomnieniem odbytych spotkań i odwiedzonych targów. Następnie każdy z uczestników misji podzielił się swoimi wrażeniami z wyjazdu, a niektórzy nawiązanymi kontaktami branżowymi.

Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego wręczył każdemu uczestnikowi podziękowanie za udział w misji gospodarczej i życzył, aby nabyte doświadczenia zaowocowały w przyszłości.

Wydarzenie organizowane było w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.