Spotkania B2B lubuskich przedsiębiorców ze stroną Kazachską. Wizyta delegacji samorządowej na Narodowym Uniwersytecie AL Farabi w Ałmaty.

W dniu dzisiejszym Lubuscy przedsiębiorcy odbyli szereg rozmów B2B z Kazachskimi przedstawicielami firm, wymieniając się doświadczeniami i oczekiwaniami.

Delegacja samorządowa złożyła wizytę na Narodowym Uniwersytecie AL Farabi w Ałmaty i spotkała się z dziekanem Instytutu Chemii.AL Farabi  to jedna z wiodących uczelni wyższych w Kazachstanie, która jednocześnie zajmuje wysokie – 207 miejsce w międzynarodowym rankingu uczelni wyższych „World University Rankings”. Uniwersytet nawiązał dotychczas współpracę z jedenastoma uczelniami wyższymi w Polsce. W zaszczytnym gronie może wkrótce znaleźć się również Uniwersytet Zielonogórski. Członkowie delegacji podjęli wstępne rozmowy na temat ewentualnej wymiany studentów oraz wspólnych przyszłych działań.

Na Wydziale Chemii i Technologii Chemicznej KazNU znajduje się laboratorium nazwane na cześć światowej sławy laureatki Nagrody Nobla – Marii Skłodowskiej-Curie. Delegacja samorządu złożyła kwiaty przy popiersiu Noblistki oraz odwiedziła laboratorium jej imienia na wydziale Chemii i Technologii Chemicznej.

W związku z obchodzonym niedawno Dniem Wszystkich Świętych, delegacja samorządowa zapaliła znicze i złożyła kwiaty na mogiłach polskich zesłańców w miejscowości Tałgar nieopodal Ałmaty. Cmentarzem opiekuje się Prezes miejscowej Polonii, Pan Walery Popławski, który towarzyszył delegacji.

Organizatorem wyjazdu jest Województwo Lubuskie – Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.