Przedstawiciele Lubuskich Firm na Misji Gospodarczej w Barcelonie

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w dniach 24 – 28.06.2019 organizuje misję gospodarczą do Barcelony dla lubuskich firm szczególnie z branży spożywczej, branż komplementarnych przemysłu HoReCa oraz e-commerce. Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”.

Wyjazdowi towarzyszy wizyta na międzynarodowych targach jakości żywności, napojów oraz opakowań – Snackex 2019 (http://www.snackex.com/). Targi te są miejscem spotkań producentów  i konsumentów wysokiej jakości produktów spożywczych. Ponadto uczestnicy wyjazdu wezmą udział w spotkaniach B2B
z przedsiębiorcami, z przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej oraz złożą wizytę w instytucjach wspierających przedsiębiorców, takich jak: Izba Przemysłowo – Handlowa, rynek hurtowy.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.