Poszerzamy zakres konsultacji wtorkowych


Już od najbliższego wtorku poszerzamy zakres naszych konsultacji dla Producentów i Wytwórców z Województwa Lubuskiego.

Od 20 kwietnia będzie możliwość skonsultowania również wszelkich kwestii z zakresu księgowości z Panią Justyną Janotą.

Justyna Janota – ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w 1 obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca, prezes Fundacji, Spółdzielni Socjalnej oraz Sp. z o.o., posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice,. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podczas wtorkowych konsultacji w dalszym ciągu istnieje możliwość otrzymania porady prawnej oraz odbyć konsultacje z ekspertem, który będzie udzielał informacji z zakresu RHD, MOL, SB, podatków w rolnictwie oraz działalności pozarolniczej i środków pomocowych z PROW 2014-2020.

Informujemy, że wszystkie konsultacje dla Producentów są całkowicie darmowe.

W trosce o bezpieczeństwo oraz z zachowaniem obowiązujących obostrzeń eksperci, będą pełnili dyżur telefonicznie.

Do usłyszenia!