4 Posiedzenie Rady Programowej LCPR

22 stycznia 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego. Obradom przewodniczył Pan Czesław Towpik, Wiceprzewodniczący Rady Programowej. W trakcie spotkania powołano zespół ds. promocji, podjęto uchwałę dotyczącą organizacji cyklu szkoleń dla wytwórców/producentów oraz ustalono główne kierunki działań Rady Programowej w 2020 roku. Pan Jacek Urbański Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za ubiegły rok oraz omówił Plan Pracy centrum na 2020 rok, który Rada zaopiniowała pozytywnie. Specjalnie powołany zespół składający się z Członków Rady rozpocznie prace nad Regulaminem dotyczącym przyznawania wyróżnienia wyjątkowym, unikatowym, cechującym się wysoką jakością produktom oferowanym na terenie województwa lubuskiego.

Rada Programowa jest ciałem opiniotwórco doradczym działającym przy Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Została powołana przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 28/415/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku. Składa się z dwudziestu Członków. Sześciu przedstawicieli instytucji oraz czternastu producentów i usługodawców oferujących produkt regionalny i lokalny.

Źródło zdjęć: Archiwum LCPR.