Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa

Opis

Świadczone usługi:

 • Koncerty wokalno-taneczne reprezentujące folklor z różnych regionów Polski oraz folklor narodowy przy akompaniamencie kapeli.
 • Pogawędki ludowe (cykl koncertów edukacyjnych prezentujący folklor z różnych regionów Polski w formie zarysu historyczno-geograficznego, prezentacji strojów ludowych, tańców i przyśpiewek z danego regionu)
 • Koncerty wokalne w wykonaniu grupy śpiewaczej (z podziałem na cztery głosy).

Opis działalności:

Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa

Gospodarz Międzynarodowego Festiwalu Folkloru OBLICZA TRADYCJI, Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa powstał w 1953 roku, kiedy to grupa entuzjastów miłujących śpiew i taniec postanowiła założyć w Nowej Soli przy Spółdzielni Rzemieślniczej zespół artystyczny. Tak rozpoczęła się prawie 70-letnia historia Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca, który dziś działa przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Zespół składa się z grup: dziecięcej, młodzieżowej, dorosłej oraz grupy śpiewaczej. Podczas koncertów występuje przy akompaniamencie kapeli.

Bycie członkiem Zespołu kształtuje wśród jego uczestników postawy szacunku do polskiej kultury ludowej, budując świadomość tożsamości regionalnej i poczucie dumy z reprezentowania Ziemi Lubuskiej.

Zespół podczas swoich podróży artystycznych koncertował w niemal wszystkich krajach Europy a także w Azji, obu Amerykach i Afryce.

Informacje

 • Nazwa : Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa
 • Ulica : ul. Henryka Sienkiewicza 11
 • Miejscowość : Zielona Góra
 • Kod pocztowy : 65-431
 • Telefon kontaktowy : 517077967
 • Adres e-mail : lzpit@rcak.pl
 • Data wpisu : 2023-01-13
 • Kategoria : inne
Strona WWW Strona Facebook