Podsumowanie realizacji projektu unijnego pn. “Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja”

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze 21 września 2023r. zorganizowało Konferencję podsumowującą realizację projektu unijnego „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja”, realizowanego w 2023 roku.

Celem Konferencji było podsumowanie zadań zrealizowanych w ramach projektu, wymiana doświadczeń, nawiązanie owocnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z branży spożywczej i współpracujących z województwa lubuskiego, a także promocja Funduszy Europejskich, które są osiągalne dla beneficjent poprzez realizację właśnie projektów unijnych.

Konferencję podsumowującą realizacje projektu otworzył Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych UMWL Pan Rajmund Binek.

W trakcie wydarzenia omówiono realizację zadań określonych w rzeczowym opisie projektu tj.:

  1. Organizacja misji gospodarczej dla lubuskich MŚP do Włoch, połączonej z udziałem w międzynarodowych targach branżowych SIGEP 2023
  2. Organizacja Forum Producentów Produktów Regionalnych – 21.02.2023r.
  3. Organizacja misji gospodarczej dla lubuskich MŚP do Japonii, połączonej z udziałem w międzynarodowych targach branżowych FOODEX JAPAN 2023
  4. Organizacja Forum Producentów Produktów Regionalnych – 17.08.2023r.
  5. Organizacja misji gospodarczej dla lubuskich MŚP do Izraela, połączonej z udziałem w międzynarodowych targach branżowych FRESH AGRO-MASHOV 2023

Ważnym punktem Konferencji był również panel dyskusyjny dotyczący korzyści jakie płyną z udziału w wizytach studyjnych podczas misji gospodarczych. W trakcie debaty uczestnicy opowiedzieli jak udział w misjach wpłynął na prowadzenie i rozwój ich przedsiębiorstw.

Spotkanie obfitowało również w degustację fingerfood z krajów, do których odbywały się misje gospodarcze. Z Włoch mogliśmy zasmakować caprese i antipasti , z Japonii sushi, a z Izraela Falalfele z sosem oraz humus z warzywnymi słupkami. Wyjątkowe smaki zarówno zaskarbiały sobie podniebienia wielu gości, jak i stawały się tematem pasjonujących rozmów.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0002/20 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT