Podsumowanie misji gospodarczej do Barcelony

W dniach 24-28.06.2019 r. odbyła się misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców oraz delegacji samorządowej do Hiszpanii.

Wydarzenie organizowane było w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.

Celem misji była promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego, jego walorów gospodarczych oraz właściwego aktywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania na rynku hiszpańskim, podziałem administracyjnym, pomocą publiczną, wsparciem placówek dyplomacji gospodarczej poprzez spotkania z przedstawicielami organizacji i instytucji, m.in. Izby Handlowej w Barcelonie, Agencji Promocji i Inwestycji Katalonii, Konsulacie RP w Barcelonie.

Misja gospodarcza odbywa się pod przewodnictwem Pana Tadeusza Jędrzejczaka Członka Zarządu Województwa Lubuskiego oraz Pana Jacka Urbańskiego Dyrektora Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Podczas misji połączonej z udziałem w targach przedsiębiorcy lubuscy odbyli szereg owocnych rozmów biznesowych, które dają nadzieję na finalizację. Hiszpańskie firmy zainteresowane były nawiązaniem współpracy zarówno w imporcie towarów z Lubuskiego, jak i eksporcie towarów z Hiszpanii.

Udział w targach Snackex 2019 pozwolił ponadto na poznanie trendów rynkowych z obszaru produktów spożywczych, jak również sposobów ich ekspozycji. Wartością dodaną wyjazdu była wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

W misji gospodarczej do Hiszpanii udział wzięli przedstawiciele następujących firm:

1. Urban4Trade

2. Agencja Handlowa ABC

3. Winnica Pod Lubuskim Słońcem

4. Biuro Projektowe Marek Kobus

5. M. K. Akces s. c.

6. Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie

7. Manufaktura Joanna Kardynia

8. Zakład Piekarsko – Cukierniczy ANTERS