Podsumowanie misji do Hongkongu

30 października 2019 roku o godzinie 13:30 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie podsumowujące zorganizowaną w dniach 12-18 sierpnia 2019 roku misję gospodarczą do Chin – Hongkongu.

W wyjeździe udział brało 12 lubuskich przedsiębiorców z branży spożywczej oraz delegacja samorządowa. Podczas misji połączonej z udziałem w targach lubuscy przedsiębiorcy odbyli szereg rozmów biznesowych, które dają nadzieję na współpracę. Udział w targach Food Expo Hongkong pozwolił ponadto na poznanie trendów rynkowych z obszaru delikatesowych produktów spożywczych, jak również sposobów ich eksportu do Chin.

W spotkaniu podsumowującym uczestniczył Pan Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, który Przewodniczył delegacji samorządowej podczas misji, Pan Jacek Urbański – Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, Pan Arkadiusz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Pan Zbigniew Kołodziej – Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz lubuscy przedsiębiorcy.

W pierwszej części omówiona została prezentacja, która była krótkim podsumowaniem wyjazdu i zrelacjonowaniem odbytych spotkań i odwiedzonych targów. Następnie każdy z uczestników misji podzielił się swoimi wrażeniami z wyjazdu, a niektórzy nawiązanymi kontaktami branżowymi.

Przedsiębiorcy byli bardzo zadowoleni z udziału w misji gospodarczej, gdyż jak sami stwierdzili na zorganizowanych spotkaniach mieli okazję poznać zasady funkcjonowania rynku w Chinach, marketing produktów oraz prawne aspekty związane z eksportem towarów. Uczestnicy misji przyznali, że nie spodziewali się tak dużego zainteresowania swoimi produktami podczas spotkań B2B. Otrzymali sporą ilość wiadomości mailowych w związku z nawiązaniem współpracy i eksportem towarów do Hongkongu. Część z nich  poważnie zastanawia się nad podjęciem działań i wysyłką towarów na rynek chiński.

Na zakończenie spotkania Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, Pan Jacek Urbański wręczył każdemu uczestnikowi podziękowanie za udział w misji gospodarczej i życzył, aby nabyte doświadczenia zaowocowały w przyszłości.

Wydarzenie organizowane było w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.