Podsumowanie drugiego cyklu szkoleń w ramach Akademii Producenta

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w ramach prowadzonej Akademii Producenta na przełomie lutego i marca po raz kolejny zorganizowało cykl szkoleń tematycznych przeznaczonych dla lubuskich producentów, wytwórców, rękodzielników i usługodawców związanych z branżą.

Odbywające się szkolenia były całkowicie bezpłatne. W dobie koronawirusa, mając na względzie
bezpieczeństwo uczestników i prowadzących zostały przeprowadzone w formie ONLINE.

Tematyka szkoleń została uchwalona z przez Radę Programową Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, będącą ciałem opiniotwórczo – doradczym działającym przy jednostce.

W szkoleniach udział wzięło ponad 90 zainteresowanych. Uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się o jakie dofinansowania i dopłaty mogą się starać producenci rozpoczynający i prowadzący działalność. Jakie możliwości daje Rolniczy Handel Detaliczny (RHD), kto i w jaki sposób może prowadzić działalność nierejestrowaną, a także dowiedzieć się o zasadach prowadzenia gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego i produkcji żywności ekologicznej.

Ze szkoleń najliczniej skorzystały grupy pszczelarzy, rękodzielników i osoby związane z prowadzeniem ekologicznych gospodarstw rolnych.  Każdy z Uczestników po odbytym szkoleniu miał możliwość skonsultowania powstałych wątpliwości, bądź doprecyzowania niektórych zagadnień na specjalnych konsultacjach z prowadzącymi szkolenie.

Tematy zrealizowanych szkoleń można znaleźć na stronie https://lcpr.pl/aktualne-szkolenia/.

Na adres mailowy sekretariat@lcpr.pl propozycje tematów szkoleń, którymi byliby Państwo zainteresowani. Będą one rozpatrywane na posiedzeniu Rady Programowej.