Otwarcie targów WorldFood 2019 – Kazachstan – Ałmaty

W dniu dzisiejszym lubuscy przedsiębiorcy wraz z delegacją samorządową uczestniczyli w uroczystym otwarciu międzynarodowych targów WorldFood 2019 – Kazachstan Ałmaty.

Są to jedne z wiodących, spożywczych targów w Azji Środkowej. Podczas WorldFood firmy z całego świata przedstawiają najnowsze trendy, produkty i technologie produkcji żywności i marketingu.

WorldFood to doskonałe miejsce do nawiązania kontaktów handlowych przez polskie przedsiębiorstwa działające w branży spożywczej.

Targi WorldFood odbywają się równolegle z targami WorldTech, WorldAgro, KazUpack oraz podczas Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego w Ałmaty.

Uczestnicy misji złożyli również wizytę studyjną w zakładzie produkcyjnym Bakhus, jednym z najstarszych przedsiębiorstw spożywczych w Kazachstanie, zajmującym się produkcją win oraz koniaków.


Organizatorem wyjazdu jest Województwo Lubuskie – Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.