Ruszył nabór na szkolenie, poświęcone Dofinansowaniom dla Producentów rozpoczynających i prowadzących działalność


Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w rekrutacji na pierwsze szkolenie, które odbędzie się 18 lutego w godzinach: 14:00 – 18:00

Temat szkolenia: „Dofinansowania dla producentów rozpoczynających i prowadzących działalność: Premia 60 tys. dla Małych Gospodarstw (Restrukturyzacja Małych Gospodarstw)”

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny oraz w trosce o bezpieczeństwo Uczestników i Prowadzących przeprowadzane w formie online.

Prowadzący:

Artur Zwiech – Od 4 lat zajmuje się kompleksową obsługą wniosków w zakresie Poddziałania 6.3. W tym czasie pozyskał dofinansowanie dla 23 rolników. Współpracuję również w tym zakresie z ARiMR. Prezes Fundacji Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy”. W ramach fundacji zajmuje się również kompleksową obsługą wniosków i przygotowaniem biznesplanów w zakresie: Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej ma obszarach wiejskich oraz Premia dla młodych rolników.

Na szkolenie obowiązuje kolejność zgłoszeń, lista miejsc jest ograniczona.


Szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy: https://lcpr.pl/szkolenie-2021-01/