Nabór na misję gospodarczą do Włoch rozstrzygnięty

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze informuje, że do udziału w misji gospodarczej do udziału w misji gospodarczej do Włoch na targi SIGEP 2023 w terminie 23-27.01.2023 podczas naboru zostały zakwalifikowane poniższe firmy:

  1. Browar EDI
  2. P.W. Salcum – Fixum
  3. PPHU „MIKA”
  4. Sery Kozie Pazdrowscy
  5. Jeffersons Catering
  6. PHU Adam Mocny
  7. GIK Projekt
  8. NERO CUBO Sp. z o.o.
  9. Owoce – Warzywa „U Józka”

Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0002/20 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT